Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på
Ordbok Syn Bet Gra Exe

minne på spanska

— översättning och exempelmeningar

memoria

MINNE KLART SYSTEMSTATUS OK
MEMORIA LISTA ESTADO BUENO

conmemoración

Gör detta till minne av mig.
Haced esto en conmemoración mía.

recuerdo

Jag har ett komplett minne av den dagen.
Recuerdo muy bien ese día.
lägg till

Exampel meningar till minne

Vänta och skynda ej att skåla för mitt minne
Espera, y no se apresure a tomar En mi memoria, también.
Det var jag som barn och det verkade vara ett minne. Men jag minns inte händelsen.
Era yo cuando era niño, y parecía un recuerdo, pero no tengo memoria del incidente.
Blir även denna natt ett minne
También será una memoria
Jag kan friska upp ditt minne.
No recuerdo. Le ayudaré a tu memoria. No quiero oír más.
Vi försöker bara stimulera den delen av ditt minne som har minnen av Goa'ulderna.
Tratamos de estimular la parte de su memoria que tiene recuerdos del combate con los Goa'uld.
Vi undrade också om det var möjligt att återskapa en människas minne.
También pensábamos, ¿será posible recuperar un rastro de memoria en resonancia con el cuerpo recreado?
Till minne av den store Virginiabon George Washington som var sitt lands ledare och till minne av hans tappre fader general Lighthorse Harry Lee ber detta konvent Robert Edward Lee att ta befälet över Virginias medborgararmés beväpnade styrkor!
En memoria del gran virginiano George Washington siempre en los corazones de sus compatriotas y en memoria de su aguerrido padre, el General Caballo Ligero Harry Lee esta convención requiere que Robert Edward Lee tome el mando de las fuerzas armadas del Ejército Civil de Virginia.
Du glömde nämna att killen utan minne hade minne.
Tú olvidaste decir que el tipo sin memoria tenía recuerdos.
Jag oroar mig för Pauls minne. Det är ju mina minnen och mitt liv... Min ungdom.
Yo me he preocupado de la memoria de Paul porque son mis recuerdos, es mi vida mi juventud.
Är det ett riktigt minne, eller ett vietnamminne?
¿La recuerdas, o es una reminiscencia de Vietnam?
Det räcker inte med ett bra minne för att minnas.
Se necesita más que buena memoria para tener buenos recuerdos.
Och jag vet inte om det är ett minne eller ett minne av ett minne.
Y ya no sé si es un recuerdo, o el recuerdo de un recuerdo lo que me va quedando. ¿Se da cuenta?
Jag kanske har taskigt minne, men jag minns bara de bra sakerna.
Llámalo memoria selectiva o período de poca atención pero sólo recuerdo las buenas cosas.
Självklart, jag har ett identisk minne.
Por supuesto que la recuerdo. Tengo memoria aidetica.
Men det finns en annan typ av minnen som kallas implicita minnen vilka i själva verket är känslominnen där känslointrycket och den tolkning som barnet gör av de emotionella upplevelserna lagras i hjärnan i form av nervkretsar som reagerar utan hjälp av ett tydligt minne.
Pero hay otro tipo de memoria llamada memoria implícita que es, de hecho, una memoria emocional en la que el impacto emocional y la interpretación que el niño hace de esas experiencias emocionales arraigan en el cerebro en forma de circuitos nerviosos listos para dispararse sin necesidad de un recuerdo específico.
Paige, ditt långsiktiga minne är intakt och jag är väldigt optimistisk att resten av ditt minne kommer att förbättras med tiden.
Tu memoria a largo plazo está bien y soy optimista con respecto al resto de tu memoria.
Hennes minne kanske sviker, men inte hennes ögonblick.
Su memoria, tal vez, pero no sus recuerdos.
Dyker det upp nåt minne?
¿Te trae algo a la memoria, un recuerdo de...
Ett levande minne av mina många äventyr.
Todavía le agradezco al Señor por mi memoria, y el recuerdo vívido de mis aventuras.
Du kommer att dö i fängelse och medan du vissnar bort där inne kommer du att tyna bort från mitt minne lite mer varje dag för jag kommer att skapa nya minnen från ett nytt liv som inte inkluderar dig.
Morirás en la cárcel, y te vas a pudrir ahí dentro, vas a estar desvaneciéndote de mi memoria todos los días un poco más porque tendré nuevos recuerdos de una nueva vida que no te incluye.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar