Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nyckfull på spanska

— översättning och exempelmeningar

caprichoso

Jag är mycket nyckfull av mig, så man vet aldrig.
Soy muy caprichoso, ¿quién sabe? Ya veo.
lägg till

Exampel meningar till nyckfull

Jag är mycket nyckfull av mig, så man vet aldrig.
Soy muy caprichoso, ¿quién sabe? Ya veo.
En obotlig äventyrare, tokig, vårdslös, vill pröva allt. Manisk och nyckfull, och han brydde sig aldrig om vad det kostade.
Aventurero empedernido, alocado, atropellado e irresponsable... dado a caprichos extravagantes, sin importarle consecuencias ni costos.
Filmens frågeställning gäller huruvida människorna bör styras av Guds lag, eller om de bör styras av en nyckfull diktator som Ramses.
El tema de esta película trata de si el hombre debe regirse por la Ley de Dios, o si debe regirse por los caprichos de un dictador como Ramsés.
Du är väldigt nyckfull.
Tiene un carácter caprichoso.
Vindicator, du är en nyckfull tjur.
Vindicator, eres un mocho caprichoso.
Nej då, men han är något nyckfull.
Es un hombre de juicio caprichoso.
Så vanstyrt är det nu av nyckfull ungdom, att ingen fruktar det.
Porque, mi buen Señor, está tan ociosamente gobernada por joven tan vano, alocado y caprichoso que no puede inspirar temor.
Det kan nog stämma att jag är nyckfull och besvärlig ibland.
Me temo que es cierto. A veces soy caprichoso y pesado.
Ni vet ju att Nilen är nyckfull, ibland våldsam, ibland lat.
¿Sabéis una cosa? El Nilo es un río caprichoso. A veces impetuoso, a veces muy perezoso.
Förnekar ni att ni lät åtskilja ett ungt par som var kära, så att er vän framstår som nyckfull, min syster blir till åtlöje och båda blir olyckliga?
¿Niega que separó a una joven pareja que se amaba, exponiendo a él a la censura por caprichoso y a ella a la burla por sus falsas esperanzas, sumiendo a ambos en la desdicha?
Det verkar alla så nyckfull!
¡Es todo tan caprichoso!
Nyckfull.
... caprichoso.
Jag är så nyckfull!
Soy terriblemente caprichoso.
Jag tycker att den är nyckfull och romantisk, men ändå elegant.
¿Sabes que estás hablando en voz alta, no? Míralo, creo que es caprichoso y romántico sin dejar de ser chic.
Det är bara en fiktion och som nyckfull som en saga.
Es solamente ficción y caprichoso como un cuento de hadas.
Jag är varken brutal eller nyckfull.
No soy brutal ni caprichoso.
Vetenskapen är nyckfull, miss Ives.
Los caprichos de la ciencia, señorita Ives.
–Han är obstinat och nyckfull.
Ha sido obstinado, caprichoso.
Du valde en nyckfull unge.
Bueno, usted contrató a un niño caprichoso.
Ni verkar inte vara nyckfull.
Usted no parece un hombre caprichoso.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela