Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på
Ordbok Syn Bet Gra Exe

skapa på spanska

— översättning och exempelmeningar

generar

Du mlste förmågan att skapa liv.
Ya no puedes generar vida.

crear

Skapa liv, föda söner?
Crear vida, parir hijos.
lägg till

Exampel meningar till skapa

Folket har makten att skapa maskiner och att skapa lycka!
Ustedes, el pueblo, tienen el poder. El poder de crear máquinas, de crear felicidad.
Att rasera och skapa nytt.
Para demoler y crear. Crear nuevamente.
Önskan att skapa en kristen familj tilltalar kyrkan. Herrens närvaro i Kanaan...
Bien, excelencia, el deseo de fundar una familia cristiana es gratísimamente recibido por la Iglesia y Cristo estuvo en Canaán...
Mänskligheten existerar för att skapa skapa konstverk.
Y la humanidad existe con el objetivo de crear obras de arte.
Skapa den!
Hazlo... hazlo!
Det finns inga öppningar just nu. Jag skulle vilja skapa en egen tidskrift. Ett forum för skribenter som har svårt att få ut sina texter.
Ahora no hay muchas vacantes pero me gustaría fundar una revista, mi propia revista que sería como una tribuna para escritores e intelectuales que no tienen quien les publique su obra, ya sabes...
Ni vet inte hur det är att verkligen skapa någonting att skapa liv att känna det växa inuti er.
No saben lo que es crear una cosa de verdad crear una vida, sentir cómo crece dentro de ti.
Arkivet använder Data för att återskapa folk från sin kultur som det använde våra replikatorer för att skapa artefakter.
El archivo está usando a Data para crear a personas de esa cultura, igual que usa los replicadores para crear los artefactos.
Anarchy Nows mål är att skapa kaos för att destabilisera regeringar och till slut skapa en ny världsordning.
El objetivo de Anarquía Ahora es crear un caos... que desestabilice gobiernos y al final crear un nuevo orden mundial.
Detta skepp kan skapa en planet skapa ett nytt hem.
Esta nave puede crear un planeta, un nuevo hogar.
1 skapa specialiserade träningscentra 2 organisera seminarier om specifika problem inom internationell handel 3 skapa, lokalanpassa och uppdatera undervisande enheter vilka motsvarar behov inom såväl den offentliga som den privata sektorn.
Crear centros de formación especializados, organizar seminarios nacionales o regionales sobre comercio internacional concebir, adaptar y actualizar módulos pedagógicos pluridisciplinarios que respondan a las necesidades de los sectores públicos y privados.
Han måste ha använt dräkterna för att skapa riktiga monster, vilket påvisar att han behöver dräkterna för att skapa riktiga monster, vilket påvisar...
Ha de haber usado los disfraces para crear monstruos de verdad. Eso implica... Necesita los disfraces para crear monstruos.
Så vi vill skapa en spiraleffekt genom att vrida stöveln och skapa en virvel.
Así que deben crear un efecto en espiral girando la bota y creando un remolino.
Hursomhelst, lyssna, det är mindre troligt att de försökte skapa andra vålnader som att de försökte skapa en hybrid.
De todas formas, miren es menos probable que estuviera intentando crear otro Espectro que estuvieran intentando crear una especie de criatura híbrida.
Människor är i grunden fordon för att bara skapa pengar som måste skapa mer pengar för att hindra det hela ifrån att falla isär vilket är vad som händer just nu.
Las personas básicamente son medios para crear dinero, que a su vez, deben crear más dinero, para evitar que todo colapse, que es lo que está ocurriendo ahora mismo.
Jag ville skapa en profet. Jag ville skapa en profet för att förändra unga sinnen i hela världen.
Quería crear un profeta para cambiar las mentes jóvenes de todo el mundo
Han försöker massproducera serumet för att skapa en armé.
Trataba de producir el suero en forma masiva, para crear un ejército. ¿Para qué?
Det är dags att skapa era egna liv att skapa ert eget öde.
Pero ahora es tiempo de crear sus propias vidas. De crear su propio destino.
Makt att skapa liv, makt att bringa ljus och makt att kasta skuggor.
Poder para crear νida, poder para crear luz y poder para arrojar sombras.
Visst försökte ni skapa ett eget land för ett tag sedan?
¿No intentasteis fundar vuestro propio país hace un tiempo? Wounded knee.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar