Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

soldater på spanska

— översättning och exempelmeningar

soldado

Soldater har inget värt att stjäla.
No. ¿Qué pueden robarle a un soldado?

soldados

Soldater skjuter på civilister.
Soldados disparando a civiles.

los soldados

Soldater och civila kunde njuta av fred.
Los soldados y los civiles pudieron disfrutar la paz.
lägg till

Exampel meningar till soldater

I Ravensbrück blev jag utnyttjad av officerer, soldater och vakter.
En Ravensbrück, fui usada por los oficiales por los soldados, por los guardias.
Soldater, ridknektar, stalldrängar.
¡Con los soldados de tu guardia, con los lacayos y los mozos de cuadra!
Arménhöllinteundandenyfikna. Hälften var tyska soldater...
No solo el Ejército no mantiene los curiosos civiles lejos, como la mitad de los curiosos que estaban asistiendo eran soldados Alemanes.
Under en rutinoperation hamnade soldater på jakt efter en lRA-man i en eldstrid som ledde till många döda och skadade.
Ayer, en lo que el ejército llamó una operación de rutina soldados que iban persiguiendo a un pistolero del ERI se encontraron en un tiroteo, sufriendo varias bajas.
Krigsmakten åtalar bara soldater.
El Ejército sólo juzga a soldados en servicio.
De är soldater, och USA:s armé krigar nästan aldrig i dag.
¿Quieres parar? ¡Son soldados! ¡Y el ejército de los EEUU difícilmente va a la guerra actualmente!
När kriget inte gick som planerat och militären behövde fler soldater var skulle de hitta nya rekryter?
Entre la guerra que no iba como estaba planeado y el ejército necesitando muchas más tropas ¿dónde podrían encontrar nuevos reclutas?
Ditt lilla tal om återuppväckta soldater är inte längre i omlopp.
¿Recuerdas aquel discurso sobre el soldado que regresaba? Si. Eso ya no es una gran novedad.
Jag åkte ut i kriget som en amerikansk soldat, och amerikanska soldater tar inte lön från civila.
Fui a la guerra como soldado americano y te digo que los soldados americanos no hacen la guerra sobre civiles.
Kubanska soldater förbannar amerikanska soldater. Amerikanska soldater förbannar afghanska fångar.
Los soldados cubanos maldicen a los soldados americanos y los soldados americanos maldicen a los prisioneros afganos.
För tyska soldater var Frankrike lugnt mycket lättare än att slåss i öst mot Röda Armen.
Para muchos soldados alemanes Francia era un destino cómodo, mucho más cómodo que luchar en el Este contra el Ejército Rojo.
Vid slutet av inbördeskriget hade Grants armé Lees soldater i sikte vid Appomattox.
Al final de la guerra civil, el ejército de la Unión de Grant tenía rodeados a los soldados confederados de Lee en Appomattox.
Ytterligare fem amerikanska soldater miste livet.
El ejército de EE.UU. reportó la muerte de otros 5 soldados propios el miércoles.
Vet menige Takakura hur det känns när man kör över kejserliga soldater?
Soldado Takakura. ¿Nunca le dió una despedida honorable a los cadáveres de los soldados Imperiales?
Du är en soldat, och du söker vad alla soldater söker.
Eres un soldado, y buscas lo que todos los soldados.
Tänker du under din presidenttid omintetgöra de framsteg som har gjorts för lesbiska och homosexuella soldater i armén?
¿tienen la intención de soslayar el progreso que se ha hecho por los soldados gays y lesbianas en el ejército?
Du är soldat och soldater tycker inte om böcker.
Eres un soldado. Y a los soldados no les gusta leer libros.
Men även om vi har sympati för den åtalade som framstår som en kompetent soldat och chef och även om vi måste ge danska soldater spelrum i extrema situationer så står ingen över lagen.
Pero aunque tenemos simpatía por el demandado... que parece ser un soldado competente y líder... y aunque debemos proporcionar credibilidad a los soldados daneses... en circunstancias extremas, nadie está por encima de la ley.
I det militära finns en sägen för soldater som gör dom ultimata uppoffringarna.
En el ejército, tienen un dicho para un soldado que hace su último sacrificio.
Bra soldater ifrågasätter inte order.
Un buen soldado sabe cómo cumplir órdenes, no cuestionarlas.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar