Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

octavio på ryska

— översättning och exempelmeningar

октавио

Octavio, ska du inte gå till den stora presentationen?
Октавио, разве ты не собираешься на большую презентацию?
lägg till

Exampel meningar till octavio

Ett varmt Babylon välkomnande till den ende i sitt slag, Octavio!
Давайте горячо, по-вавилонски, поприветствуем единственного и неповторимого Октавио!
Don Francisco daSilvahar rest till Mallorcaden härhelgen men jag ärhans farbror don Octavio del Flores.
Дон Франциско да Сильва уехал в Испанию на выходные. Но я его дядя Дон Октавио дель Флорэс.
Jag ber om ursäkt för denna omanligauppvisning, don Octavio.
Прошу прощения за своё недостойное поведение, Дон Октавио.
Var är don Octavio del Flores?
Где Дон Октавио дель Флорэс? Кто?
Var är don Octavio?
Где дон Октавио?
Varför tror du att dr Mickler är don Octavio del Flores?
Почему ты считаешь, что доктор Миклер это Дон Октавио Дэль Флорэс?
Varför tror ni att don Octavio del Flores är dr Mickler?
Почему ты считаешь, что Дон Октавио дэль Флорэс это доктор Миклер?
Don Octavio del Flores!
Дон Октавио дэль Флорэс?
Ert folk tog min mask, don Octavio.
Твои люди забрали мою маску, Дон Октавио.
Vad, don Octavio?
Что, например, Дон Октавио?
Don Octavio del Flores, farbror till don Francisco daSilva.
Ты дон Октавио дэль Флорэс, дядя дона Франческо да Сильва.
Men hur kan jag dåsägaatt ni är don Octavio och jag är er gäst?
Но как же тогда я могу говорить, что ты дон Октавио, а я гость на твоей вилле? Да.
Och ni, don Octavio del Flores, är en stor älskare liksom jag även om ni har förlorat ert rättajag och er accent.
Что до тебя, дон Октавио дэль Флорэс, ты великий любовник, как и я, хотя ты сбился с пути и утратил акцент.
Det finns barafyrafrågor avvärde i livet, don Octavio.
Есть только четыре важных вопроса в жизни, Дон Октавио. Что священно?
DoñaAnafinns, don Octavio.
Донна Анна реальна, дон Октавио.
Fårjag kommain, don Octavio?
Можно войти, дон Октавио?
Sanningen finns inom er, don Octavio.
Правда у вас внутри, дон Октавио.
Jag är don Octavio del Flores gift med den vackradoñaLucita mitt hjärtas ljus.
Я Дон Октавио дель Флорэс, женатый на прекрасной Донне Люсите, любви всей моей жизни.
Ni saatt ni trodde, don Octavio.
Вы же сказали, что поверили мне, дон Октавио.
Mitt namn är don Octavio del Flores.
Меня зовут дон Октавио дель Флорэс.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar