Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Topplista - Thailändsk-Svenskt Index

Lista över mest använda ord eller fraser

1. ไม่ ใช่
2. นี่ นี่
3. ไม่ ไม่
4. โอ พระเจ้า
5. โอ้ พระเจ้า
6. ใช่ แล้ว
7. ใช่ แต่
8. โอ้ ไม่
9. โอ ไม่
10. ไม่ ไม่ไม่
11. ดู ดู
12. ดี ดี
13. ได้ ดี
14. ก็ ใช่
15. ใช่ ใช่
16. ใช่ เลย
17. ไม่ ๆ
18. ใช่ ไม่
19. ใช่ ครับ
20. นี่ นะ
21. โอ ใช่
22. โอ้ ใช่
23. ไม่ ฉันไม่
24. ได้ ครับ
25. เฮ่ เฮ่
26. เฮ้ เฮ้
27. จริง ๆ
28. ไม่ ไม่ใช่
29. นี่ เอ่อ
30. เฮ้ นี่
31. ไป ไป
32. ใช่ ๆ
33. ใช่ ตอนนี้
34. ใช่ ดี
35. โอ้ ดี
36. โอ ดี
37. ไม่ ไม่มี
38. ดี ใช่
39. โอเค โอเค
40. ใช่ ฉันรู้
41. อ้อ ใช่
42. ไม่ ผมไม่
43. อ๋อ ใช่
44. อ่อ ใช่
45. ปี ก่อน
46. โอเค นี่
47. ไม่ ๆๆ
48. ไม่ แต่
49. ไม่ มันไม่
50. ได้ ได้
51. ใช่ ฉัน
52. เดี๋ยว เดี๋ยว
53. ได้ ๆ
54. ไม่นะ ไม่
55. เอ่อ ไม่
56. นี่ คุณ
57. โอเค ดี
58. ฉันรู้ แต่
59. ฉัน ไม่
60. ใช่ แน่นอน
61. โอ้ อึ
62. ไม่ คุณไม่
63. เฮ้ ไม่
64. โอ เย้
65. โอ้ เย่
66. ใช่ คุณ
67. โอ้ เย้
68. โอเค ได้
69. หนึ่ง สอง
70. โอ ไม่นะ
71. โอ้ ไม่นะ
72. เอ่อ นี่
73. ไม่ มัน
74. นี่ ฟังนะ
75. เฮ้ พวก
76. โอ้ แม่
77. ใช่ ผม
78. สอง สาม
79. อืม ไม่
80. พระเจ้า ไม่
81. โอ้ ได้
82. ก็ใช่ แต่
83. จริงๆ นะ
84. มานี่ มา
85. เฮ้ ๆ
86. โอ้ โอ้
87. เฮ้ เพื่อน
88. แต่ เอ่อ
89. ไม่ ฉันไม่ได้
90. โอ้ เฮ้
91. โอ เฮ้
92. ไม่ ไม่ได้
93. เหรอ ใช่
94. ฉัน เอ่อ
95. เร็ว ๆ
96. ใช่ ผมรู้
97. อะไรนะ ไม่
98. ใช่ เธอ
99. คุณ ไม่
100. ท่าน ปธน
101. แม่ แม่
102. นี่ ที่รัก
103. โอ้ ที่รัก
104. โอ ที่รัก
105. ฉันรู้ ฉันรู้
106. ครับ ท่าน
107. ไม่ ไม่เป็นไร
108. ไม่ เราไม่
109. พระเจ้า โอ้
110. ผม เอ่อ
111. โอ ไม่เอาน่า
112. โอ้ ไม่เอาน่า
113. ไม่ ไม่นะ
114. เอ่อ ใช่
115. ใช่ มัน
116. หยุด หยุด
117. ไม่ มันไม่ใช่
118. โอ้ โอเค
119. อืม ใช่
120. ได้ โอเค
121. ไม่ เขาไม่
122. อ้า ใช่
123. อ่า ใช่
124. โอเค ฟังนะ
125. โว้ว โว้ว
126. ได้ แน่นอน
127. และ เอ่อ
128. ไม่ แน่นอน
129. โอ้ พระเจ้าช่วย
130. ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
131. โอ พระเจ้าช่วย
132. โอ๊ พระเจ้าช่วย
133. ค่ะ ดี
134. ใช่ เอ่อ
135. ไม่ ขอบคุณ
136. หรือ ไม่
137. ไม่ ฉัน
138. ได้โปรด ได้โปรด
139. ใช่ ถูกต้อง
140. โอ้ ขอบคุณ
141. โอ ขอบคุณ
142. นี่ พวก
143. โอ้ ว้าว
144. มานี่ เร็ว
145. ก็ได้ ๆ
146. อย่า อย่า
147. โอเค ก็ได้
148. เฮ้ ที่รัก
149. ใจเย็น ๆ
150. ใช่ ไม่ใช่
151. แต่ แต่
152. ใช่ ฉันมี
153. ขอบคุณ ขอบคุณ
154. ครับ ขอบคุณ
155. ไม่มี ไม่มี
156. ใช่ เรา
157. คุณ ท
158. ไม่ ได้โปรด
159. โอ้ เยี่ยม
160. ใช่ โอเค
161. โอ้ว ไม่
162. ไม่ ฉันแค่
163. ได้โปรด ไม่
164. ครับ ดี
165. เฮ้ ฟังนะ
166. โอเค งั้น
167. ใช่ เรื่องจริง
168. เฮ้ แม่
169. ไม่ เดี๋ยว
170. โอ้ เอ่อ
171. ชัค แบส
172. โอ คุณพระช่วย
173. โอ้ คุณพระช่วย
174. ไม่ ไม่เลย
175. ดี ดีมาก
176. ไม่ อย่า
177. ฉัน ฉัน
178. เดี๋ยว ไม่
179. เปล่า ไม่ใช่
180. ใช่ คุณรู้
181. โอ้ ฉันรู้
182. ค่ะ ขอบคุณ
183. เออ ใช่
184. โอ้ ขอบคุณพระเจ้า
185. โอ้ แน่นอน
186. โอ แน่นอน
187. โอ ขอบคุณพระเจ้า
188. เปล่า เปล่า
189. โอเค เอาล่ะ
190. ไม่ ไป
191. โอเค ขอบคุณ
192. ก็ได้ ก็ได้
193. เอาล่ะ ฟังนะ
194. โอ้ว พระเจ้า
195. ใครก็ได้ ช่วยด้วย
196. เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน
197. โอ้พระเจ้า โอ้พระเจ้า
198. ผมรู้ ผมรู้
199. แต่ ทำไม
200. ใช่ อืม
201. เฮ้ นิค
202. มัน เอ่อ
203. โอ้ แม่เจ้า
204. โอ แม่เจ้า
205. โอ้ สวัสดี
206. โอ สวัสดี
207. เอาล่ะ เอาล่ะ
208. โอ้ โทษที
209. โอเค บาย
210. เร็วเข้า เร็วเข้า
211. ไม่ ดีน
212. ผม ผม
213. ฮ่า ฮ่า
214. ดูสิ ดู
215. แฮร์รี่ พอตเตอร์
216. โอเค ใช่
217. มานี่ มานี่
218. ไม่ครับ ไม่
219. แจ็ค บาวเออร์
220. โอเค เอ่อ
221. อ้อ ได้
222. อ๋อ ได้
223. เดี๋ยว ๆ
224. ได้ ตกลง
225. อะไร อะไร
226. ใช่ นั่นแหละ
227. สอง หนึ่ง
228. ใช่ นั้นแหละ
229. ไม่ใช่ ไม่ใช่
230. โอ้ ให้ตายสิ
231. ครับ ครับ
232. สวัสดี สวัสดี
233. โอ้ ดูสิ
234. ครับ แม่
235. เร็ว เร็ว
236. จอน สโนว์
237. โอ้ เพื่อน
238. หนี หนี
239. ครับ ผมรู้
240. แล้ว เอ่อ
241. เฮ้ เกิดอะไรขึ้น
242. ดี ขอบคุณ
243. โอเค เยี่ยม
244. เขา เอ่อ
245. เอ่อ ผมไม่
246. ไม่ล่ะ ขอบคุณ
247. พ่อ แม่
248. ครับ ใช่
249. ใช่ ขอบคุณ
250. ไม่ เดี๋ยวก่อน
251. ไม่ โอ้
252. แดน ฮัมฟรีย์
253. ค่ะ แม่
254. เอาล่ะ ทุกคน
255. ไม่ ไม่มีทาง
256. เฮ้ เอ่อ
257. ได้โปรด อย่า
258. ครับ คุณผู้หญิง
259. แค่ เอ่อ
260. โอ้ ขอโทษ
261. เอ่อ คือ
262. งั้น เอ่อ
263. วิ่ง วิ่ง
264. คือ เอ่อ
265. เธอ เอ่อ
266. โอ้ นั่น
267. โอ้ มายก้อด
268. ไม่ใช่ เรา
269. โอ้ มายก๊อด
270. คุณ เอ่อ
271. ค่ะ ฉันรู้
272. จ๊ะ ที่รัก
273. โอลิเวอร์ ควีน
274. จ้ะ ที่รัก
275. ไม่ ฉันหมายถึง
276. ขอโทษ ขอโทษ
277. เฮ้ คุณ
278. ค่ะ พ่อ
279. อ้อ เหรอ
280. หวัดดี หวัดดี
281. อ๋อ เหรอ
282. โอเค งั้นก็
283. พระเจ้า พระเจ้า
284. อืม อืม
285. ไม่ ฟังนะ
286. โอเค อืม
287. เจฟ วิงเกอร์
288. ไม่ อะไร
289. โอ้ เวรเอ้ย
290. ใช่ เอาล่ะ
291. ใจเย็น ใจเย็น
292. ไม่ ฉันไม่รู้
293. แต่ อืม
294. ไม่ ไม่ต้อง
295. โอ้ อืม
296. โอเค ทุกคน
297. สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
298. ตกลง ตกลง
299. จริงเหรอ ใช่
300. ใช่ อะไร
301. เฮ้ มานี่
302. ใครก็ได้ ช่วยที
303. เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน
304. ไม่ โอเค
305. ใช่ เรารู้
306. เฮ้ ว่าไง
307. เงียบ ๆ
308. ครับ ผม
309. ไม่ ผม
310. โอเค แค่
311. ไม่ ผมไม่รู้
312. โอ้ ได้โปรด
313. พ่อ พ่อ
314. โอ้ หวัดดี
315. ไม่ หยุด
316. โอ จริงเหรอ
317. เฮ้ พวกเรา
318. โอ้ จริงเหรอ
319. ไง เพื่อน
320. โอ้ ลูกรัก
321. ทุกๆ คน
322. โอ้ ใช่สิ
323. เฮ้ย เฮ้ย
324. อืม ได้
325. เฮ้ เดี๋ยว
326. ใช่ ใช่แล้ว
327. ช่วยด้วย ช่วยด้วย
328. ใช่ ทำไม
329. ไม่ เอ่อ
330. ใช่ คุณพูดถูก
331. อืม ฉันรู้
332. โอ แย่แล้ว
333. ครับ สวัสดี
334. โอ้ แย่แล้ว
335. เฮ้ ทุกคน
336. เฮ้ นาย
337. ใช่ ฉันทำ
338. โอ ตายแล้ว
339. โอ้ ฉันขอโทษ
340. ไป เร็ว
341. เฮ้ ไม่เอาน่า
342. ฉัน ฉันไม่รู้
343. โอ้ พวก
344. โอ้ ตายแล้ว
345. เรา เอ่อ
346. แม่ พ่อ
347. อย่า ได้โปรด
348. โอ้ พระ
349. โอ้ ฉัน
350. คุณ คุณ
351. ครับ พ่อ
352. ใช่ ได้เลย
353. เด็กซ์เตอร์ มอร์แกน
354. เฮ้ พวกนาย
355. แบลร์ วอลดอร์ฟ
356. โอเค เฮ้
357. โอ้ เยี่ยมเลย
358. สวัสดี ทุกคน
359. ครับ แน่นอน
360. เปล่า ฉันแค่
361. ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้น
362. ได้ ขอบคุณ
363. โอเค ไม่เป็นไร
364. โอเค ไปกันเถอะ
365. ชู่ว ชู่ว
366. อ๋อ ครับ
367. เอ่อ ครับ
368. ชู่ว์ ชู่ว์
369. บ๊อบบี้ ซี
370. โอ้ ขอโทษที
371. โอ ให้ตาย
372. โอ้ ให้ตาย
373. ไปเลย ไปเลย
374. โอเค โอ้
375. โอ้ ใช่แล้ว
376. ไม่ ฉันทำไม่ได้
377. ใช่ คือ
378. ระวัง ระวัง
379. ไม่ครับ ขอบคุณ
380. ฉัน ใช่
381. เฮ้ เป็นไงบ้าง
382. โอ้ ไม่เป็นไร
383. เดี๋ยว อะไรนะ
384. อ้อ ใช่สิ
385. เร็วๆ เข้า
386. มาเร็ว มาเร็ว
387. ฉันขอโทษ ฉันขอโทษ
388. สวัสดี ที่รัก
389. อ๋อ ใช่สิ
390. ยิง ยิง
391. ไม่เอาน่า พวก
392. ใช่ ฉันสบายดี
393. อะไร เกิดอะไรขึ้น
394. บาย บาย
395. ไม่เป็นไร ขอบคุณ
396. ไม่ ไม่รู้
397. ออกไป ออกไป
398. เฮ้ พ่อ
399. ใช่ ข้ารู้
400. ไม่นะ ได้โปรด
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar